صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر توسعه سینا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۰۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۲۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۶,۷۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۰,۸۷۲,۷۸۳,۰۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۴۸,۷۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۳۴,۹۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۳۴,۹۹۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۱۲/۱۷
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲,۷۴۸,۷۰۲ ۲,۷۳۴,۹۹۰ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۰,۸۷۲,۷۸۳,۰۷۹
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۲,۷۰۶,۹۰۱ ۲,۶۹۳,۳۰۱ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۹,۴۸۷,۶۲۸,۹۳۸
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۲,۷۰۹,۴۳۴ ۲,۶۹۶,۰۰۴ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۹,۵۷۷,۴۴۳,۵۲۸
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۲,۷۰۹,۴۳۳ ۲,۶۹۶,۰۰۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۹,۵۷۷,۴۱۱,۷۹۳
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲,۷۰۹,۴۳۲ ۲,۶۹۶,۰۰۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۹,۵۷۷,۳۸۷,۱۷۲
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲,۷۷۲,۵۵۳ ۲,۷۵۹,۰۷۵ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۱,۶۷۳,۰۱۹,۹۱۳
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲,۷۶۱,۵۰۲ ۲,۷۴۸,۶۴۴ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۹۱,۳۲۶,۴۵۷,۹۸۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲,۶۹۲,۶۰۶ ۲,۶۷۹,۷۰۲ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۹,۰۳۵,۷۷۰,۸۶۸
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲,۶۳۷,۹۲۰ ۲,۶۲۵,۱۵۸ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۷,۲۲۳,۵۰۰,۵۰۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۲,۵۷۶,۵۹۹ ۲,۵۶۴,۰۴۵ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۵,۱۹۲,۹۵۵,۷۲۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲,۵۷۶,۵۹۳ ۲,۵۶۴,۰۳۹ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۵,۱۹۲,۷۶۰,۶۹۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲,۵۷۶,۵۸۷ ۲,۵۶۴,۰۳۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۵,۱۹۲,۵۷۲,۷۷۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۲,۵۲۴,۰۲۶ ۲,۵۱۱,۶۰۲ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۴۵۰,۴۹۲,۹۲۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۲,۵۲۴,۰۱۹ ۲,۵۱۱,۵۹۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۴۵۰,۲۸۴,۲۴۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۲,۵۲۴,۰۱۳ ۲,۵۱۱,۵۹۰ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۴۵۰,۰۸۲,۶۷۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲,۵۱۹,۸۸۵ ۲,۵۰۷,۵۴۰ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۳۱۵,۵۲۱,۰۷۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۲,۵۲۲,۰۱۴ ۲,۵۰۹,۶۷۱ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۳۸۶,۳۱۵,۹۵۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۲,۵۲۲,۰۰۸ ۲,۵۰۹,۶۶۵ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۳۸۶,۱۱۷,۱۴۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۲,۵۲۲,۰۰۲ ۲,۵۰۹,۶۵۸ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۳۸۵,۹۰۸,۴۵۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲,۵۲۶,۵۶۴ ۲,۵۱۴,۲۶۳ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۰ ۰ ۳۳,۲۲۶ ۸۳,۵۳۸,۸۹۶,۹۳۳